Frågor och svar

Frågor & svar

Familjejuridik

"Jag är gift och min man och jag har inga gemensam barn, utan vi har barn på var sitt håll. Nu är min fråga vad händer med vår gemensamt inköpta lägenhet om någon av oss dör?"

– Till att börja med så kommer äktenskapet att upplösas i samband med dödsfallet, via en bodelning. Du nämner inte om någon av er var änka eller änkling i ett tidigare äktenskap, vilket har en stor betydelse för hur själva utfallet blir. Lägenheten som ni bor i kan bli indragen i en delning med respektives barn vid ett dödsfall. Till att börja med borde ni testamentera mellan er för att den vägen försöka tillse att den som blir kvar kan fortsätta att bo i lägenheten i fråga. När det gäller sk. särkullsbarn går det inte att testamentera till varandra fullt ut. Barnen har alltid rätt att få ut den sk. laglotten vid ena makens bortgång. Laglotten är hälften av allt som den avlidna/e maken efterlämnar. Er situation bör gås igenom med en jurist för att få en totalbild över hur just er situation ser ut och vilka behov ni kan tänkas ha utöver att få bo kvar i lägenheten.

"Jag skall flytta ihop med min sambo som har barn sedan tidigare, hon vill att jag flyttar in hos henne i hennes lägenhet och köper ena halvan till marknadspris, vad skall jag tänka på?"

– För det första så om du köper ena halvan av din sambo blir bostaden inte samboegendom. Detta eftersom sambolagen uppsätter ett krav på att bostaden skall införskaffas för gemensamt brukande för att kunna bodelas enligt sambolagen vilket inte skett här fullt ut. Din sambo ägde hela innan du kom in i bilden alltså har den inte införskaffats för ert gemensamma brukande. Detta innebär i korthet att ni blir samägare till bostaden. Vidare bör ni överväga den arvsrättsliga frågan, hur vill vi att den efterlevandes situation skall vara om någon faller ifrån. Mitt råd är att skriva testamente och skriva ett samboavtal för att inte riskera att någon del blir föremål för bodelning (den senast inköpta delen) och den andra delen inte blir föremål för bodelning.

Bolagsjuridik

"Jag driver sedan många år tillbaka ett familjeföretag (AB) med fyra antällda inom elbranchen. Jag börjar bli till åren och funderar på att gå i pension. Jag har haft ett flertal påstötningar från en del kollegor i branchen om att sälja företaget till någon av dom. Min fråga är om jag skall sälja innehållet i verksamheten eller min aktier, vad är bäst?"

– Frågan är svår att svara på direkt, det beror lite på hur bolaget ser ut i form av tilllgångar och andra åtaganden. Generellt kan sägas att beroende på storleken på bolaget så bör en affär som du beskriver den gås igenom av en jurist. Detta med tanke på olika skatteffekter som påverkas av om du väljer det ena eller det andra sättet att avyttra ditt företag på. Vidare kan den blivande köparen vilja att du stannar kvar i bolaget under ett eller flera år.

Hör av dig!

Vi svarar oftast inom 24 timmar